Việt Nam ngày 16/1: Hơn 15,000 ca nhiễm mới, có tổng 68 F0 nhiễm biến chủng Omicron, 33 tỉnh, thành là ‘vùng xanh’