Việt Nam ngày 21/2: Gần 47,000 ca nhiễm, Hà Nội ghi nhận số F0 tử vong tăng cao, giá xăng dầu lại tăng mạnh