Việt Nam ngày 22/2: Tăng mạnh gần 56,000 ca nhiễm, Hà Nội gần 7,000 ca, dự kiến đấu giá gần 102 triệu lít xăng