Việt Nam ngày 24/2: Hơn 69,000 ca nhiễm mới, Bộ Công Thương giao doanh nghiệp nhập thêm 2.4 triệu m3 xăng dầu