Việt Nam ngày 27/1: Hơn 15,700 ca nhiễm mới, Hà Nội cấp gần 52,000 liều molnupiravir, dự báo Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới giáp Tết