Việt Nam ngày 3/11: Hơn 7,100 ca nhiễm, nhiều tỉnh phát sinh chùm dịch cộng đồng, Sài Gòn ra văn bản giám sát chặt