Việt Nam ngày 30/12: Gần 20,000 ca nhiễm mới, Hà Nội bỏ cách ly tập trung người nhập cảnh từ quốc gia có Omicron