Việt Nam ngày 31/12: Hơn 16,000 ca nhiễm mới, 14 ca nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng