Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021 trong đó quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh. Cụ thể:

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tự chi trả các chi phí xét nghiệm và các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng dịch gồm:

  • Phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.
  • Phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung).
  • Phải tự chi trả các chi phí sau đây: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng dịch gồm:

  • Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP.
  • Trường hợp được UBND cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau đây cho cơ sở cách ly: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; chi phí tiền ăn theo mức 80,000 đồng/người/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt 40,000 đồng/người/ngày.
  • Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được hỗ trợ các chi phí trên.

Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng dịch gồm:

  • Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP.
  • Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80,000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi khác bao gồm: Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc COVID-19; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt 40,000 đồng/người/ngày.
  • Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được hỗ trợ các chi phí trên, bao gồm cả tiền ăn 80,000 đồng/người/ngày.

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quyết định 623 quy định trẻ em dưới 16 tuổi bị đi cách ly tập trung từ 27/4 đến 31/12 sẽ được hỗ trợ tiền ăn 80,000 đồng/ngày.

Thanh Sơn tổng hợp

Xem thêm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn