Việt Nam: Rét đậm, rét hại bao trùm Lào Cai, mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan