Việt Nam ngày 9/11: Vượt 10,000 ca nhiễm, Cần Thơ thành ‘vùng cam’, Bình Phước lập thêm 3 BV dã chiến, chuẩn bị kịch bản có 3,000 F0