Việt Nam: Tỉnh đầu tiên ở miền Tây bắt đầu chích vaccine COVID-19 cho trẻ 12-15 tuổi