Vợ bất hiếu mà chồng nhắm mắt làm ngơ, cả hai đều bị Trời trừng phạt