Cuộc biểu tình toàn cầu bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư Trung Quốc mất tích Cao Trí Thịnh

Một luật sư bày tỏ, ông Cao Trí Thịnh là ‘ngọn đèn sáng’ trong cộng đồng của chúng ta