Vụ ám sát ông Shinzo Abe là một cuộc tấn công vào nền dân chủ