Vụ án tài liệu cựu TT Trump: Thẩm phán từ chối yêu cầu niêm phong danh sách nhân chứng của biện lý đặc biệt