Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Vũ đạo và âm nhạc ‘đầy năng lượng’ của Shen Yun đã truyền cảm hứng cho nhạc công