Vũ Hán: Người dân xuống đường biểu tình buộc chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa