Vụ kiện chống lại tổng chưởng lý của các bậc cha mẹ vì bị mô tả trong bản ghi nhớ là ‘mối đe dọa’ bị bác bỏ