Vụ kiện Google về việc thu thập dữ liệu: ‘Tắt định vị có nghĩa là định vị phải được tắt đi’