Vụ kiện Sussmann: Hồ sơ tòa án lấy những lời khai đầu tiên từ 3 nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ