Vụ rò rỉ ý kiến Tối cao Pháp viện: GOP chỉ trích, Đảng Dân Chủ kêu gọi bãi bỏ quyền tranh luận