Vụ tài liệu mật: Thẩm phán ra lệnh giữ bí mật tên nhân chứng

Thẩm phán Cannon cũng ra phán quyết rằng những phần quan trọng trong lời khai xác thực của nhân chứng với các điều tra viên vẫn có thể được công khai.