Vừa ra mắt không lâu, ứng dụng ‘Threads’ mới của ông Zuckerberg đã kiểm duyệt ngôn luận