Ứng dụng Threads của Meta khai triển công cụ xác thực dữ kiện của bên thứ ba trước thềm bầu cử năm 2024