Vương quốc Anh: Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp kêu gọi việc thiết lập lại quan hệ thương mại với EU