WEF và những mối nguy hiểm của một nền kinh tế tuần hoàn

Gần đây, giới tinh hoa Davos đang thúc đẩy ý tưởng về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế có tính chất tuần hoàn. Vậy chúng ta có nên lo lắng không?