WHO khẳng định virus Corona Vũ Hán có thể lây truyền qua không khí