WHO triệu tập cuộc họp ‘khẩn cấp’ về Marburg, một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới