World Cup khai mạc với sự chào đón từ Quốc vương Qatar