Xâu chuỗi các tình tiết xung quanh trường hợp tử vong của bà Angela Chao và sự từ chức của ông Mitch McConnell

Có phải ngẫu nhiên mà ông McConnell từ chức lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện?