Xây dựng lại Gaza và Israel … Nhưng chỉ bằng tiền của Iran

‘Chúng ta đừng nên cung cấp thêm một xu nào nữa của Mỹ cho Gaza, trong khi Hamas còn cai trị.’