Xem và đánh giá lại phim: ‘Đại Chiến Xích Bích’

Bộ phim về trận chiến sử thi của đạo diễn Ngô Vũ Sâm xuất sắc ở mọi phương diện