Xúc động khoảnh khắc đứa bé khiếm thính lần đầu tiên được nghe tiếng mẹ