Y tá nhi khoa tham gia Cuộc thi Hoa hậu NTD để tìm kiếm vẻ đẹp truyền thống