Ý: Trần nhà của tu viện thế kỷ 15 sụp đổ trong tiệc cưới, 30 người bị thương