Ý trở thành quốc gia đầu tiên ở EU tránh xa thực phẩm làm từ côn trùng và thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm