Ngũ Giác Đài đối mặt với vụ kiện tập thể vì lệnh bắt buộc chích ngừa