10 người giàu nhất chứng kiến tài sản của họ giảm nhiều nhất trong năm 2022