Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các trường đại học tại Việt Nam cho sinh viên nghỉ, chuyển sang hình thức học trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Tính đến sáng 4/5, tại Việt Nam đã có 40 trường đại học chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Danh sách các trường chuyển sang dạy học trực tuyến được liệt kê theo bảng sau:

TT Tên trường Lịch học
1 ĐH Bách khoa Hà Nội Chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức trực tuyến từ ngày 4-9/5. Học phần thí nghiệm, thực hành sẽ tạm dừng và được bố trí lịch học bù sau.
2 ĐH Ngoại thương Sinh viên tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh học trực tuyến từ ngày 4-16/5. Sinh viên tại cơ sở TP. HCM sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của cơ sở.
3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Sinh viên chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
4 ĐH Giao thông Vận tải Các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới. Việc thi kết thúc học phần, thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất vẫn triển khai theo hình thức trực tiếp.
5 ĐH Mở Hà Nội Chuyển toàn bộ hoạt động dạy – học và sự kiện đông người tham gia sang hình thức trực tuyến.
6 ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
7 ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.
8 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
9 ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
10 ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.
11 Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
12 ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.
13 ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5.
14 ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới. Tạm hoãn đợt thi giữa học kỳ II (2020-2021).
15 Học viện Ngân hàng Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
16 Học viện Tài chính Học viện tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 4- 25/5.
17 ĐH Thương mại Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5. Riêng các lớp học tại cơ sở Hà Nam thực hiện theo thông báo ngày 1/5 về việc học trực tuyến.
18 ĐH Thủy lợi Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
19 ĐH Sư phạm 2 Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
20 ĐH Điện lực Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
21 ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.
22 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
23 ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.
24 ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.
25 ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.
26 ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.
27 ĐH Dược Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5. Lịch thực tập, seminar, lịch thi các khóa vẫn thực hiện tập trung tại trường theo kế hoạch.
28 Học viện Quản lý Giáo dục Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
29 ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-8/5.
30 ĐH Văn hóa Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
31 ĐH Công đoàn Sinh viên tạm thời chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ. Lịch học trực tuyến sẽ triển khai từ ngày 6/5 đến từng đơn vị, khóa, lớp, từng sinh viên.
32 ĐH Nội vụ Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
33 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Sinh viên, học viên tạm thời dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 9/5.
34 ĐH Xây dựng Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
35 ĐH Lâm nghiệp Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
36 ĐH Công nghiệp Hà Nội Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4-9/5. Từ ngày 10/5, các lớp tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II. Nếu diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cần phải điều chỉnh kế hoạch và tiến độ đào tạo, nhà trường sẽ thông báo cụ thể vào ngày 7/5.
37 Học viện Chính sách và Phát triển Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
38 ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.
39 ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Sinh viên chính quy các khóa học trực tuyến từ ngày 4-16/5.
40 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online từ 4-9/5. Những lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải thực hiện giãn cách và yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.

Trước đó, thành phố Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội, phố đi bộ; các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường, game đóng cửa từ 0h ngày 30/4; đến ngày 3/5 đóng cửa quán ăn, uống ở đường phố.

Dương Minh tổng hợp

Xem thêm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn