1,000 học sinh tại trường trung học của Virginia nghỉ học vì các triệu chứng giống như cúm