19 tiểu bang kêu gọi ông Biden khôi phục dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL sau vụ tấn công Colonial Pipeline