23 địa điểm tại 13 quận/huyện ở Hà Nội bị phong tỏa, cách ly y tế