24 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania thách thức TT Biden về sắc lệnh ghi danh cử tri

Hồ sơ tòa án cho biết việc đưa ra các quy định bầu cử, gồm cả những quy định liên quan đến việc ghi danh cử tri, là quyền hạn của riêng cơ quan lập pháp.