3 người bị bắt vì gửi bí mật quân sự cho Trung Quốc, bán các mặt hàng cấm cho Bộ Quốc phòng