4 kết quả tiềm năng của phiên tòa giữa Twitter và ông Musk