Có bao nhiêu trong số 96.7 triệu người theo dõi trên Twitter của ông Elon Musk là thật?