5 lý do tại sao ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ sụt giảm nhanh chóng