6 người Vĩnh Phúc tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc dương tính Covid-19