54 quan chức cao cấp bị thanh trừng trong đợt tái phân chia quyền lực mới của ông Tập Cận Bình